หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-789-7935
 
สภาพทั่วไป
 
 
ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมีตำนานเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนมีพวกเงี้ยวนำโดย พกาหม่อง ได้ยกทัพมาจากทางเหนือจะมาตีเมืองแพร่ เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณที่จุดนี้ได้หยุดพักทับ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “แม่ยั้งฮ่อ” (เป็นภาษาคำเมือง) แปลว่า ที่ที่ฮ่อหยุดพัก ต่อมาชาวบ้านได้เรียกเพี้ยนไป จีงกลายเป็นแม่ยางฮ่อที่ตั้งของตำบลแม่ยางตาลในปัจจุบัน เดิมที่เป็นที่ตั้งของตำบลแม่ยางฮ่อในอดีตโดยมี กำนันหลวง วงศ์วรพันธ์ เป็นกำนันท่านแรกของตำบล แม่ยางฮ่อ กำนันโต ถุงเงิน
  ได้เป็นกำนันท่านต่อมาซึ่งท่านเป็นคนบ้านแม่ยางเบี้ยว ดังนั้น ที่ทำการของตำบลแม่ยางฮ่อ จึงย้ายที่ทำการไปอยู่ที่บ้านแม่ยางเบี้ยวในสมัยกำนันท่านนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2523 กำนันเปล่ง วิชัยปะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนัน ซึ่งท่านมีบ้านอยู่ที่บ้านแม่ยางตาล จึงได้แยกตำบลออกจากตำบลแม่ยางฮ่อมาเป็นตำบลใหม่ โดยแรกเริ่มเดิมทีชื่อ ตำบลแม่ยางต้นตาล เพราะมีต้นตาลขึ้นในวัด 1 ต้น ต่อมาชาวบ้านได้เรียกเพี้ยนไปเหลือเพียง ตำบลแม่ยางตาล
 
  อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอร้องกวาง ประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นที่ในเขตดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล มีเนื้อที่ประมาณ 10,213 ไร่ หรือประมาณ 16.34 ตารางกิโลเมตร
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2539 ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 30 มกราคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 21 มีนาคม 2539) ทำให้สภาตำบล (นิติบุคคล) ได้ประกาศขึ้นเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล” ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามมาตรา 40 และ มาตรา 41
 
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 1,648 ครัวเรือน
 
จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 4,840 คน
 
ชาย จำนวน 2,253 คน คิดเป็นร้อยละ 46.55
 
หญิง จำนวน 2,587 คน คิดเป็นร้อยละ 53.45
 
ความหนาแน่ประชากรเฉลี่ย 297 คน / ตร.กม.
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลร้องกวาง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง  
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านแม่ยางตาล 142 173 315 124  
2 บ้านหนองเจริญ 258 346 604 213
  3 บ้านแม่ยางกาด 283 323 606 223  
4 บ้านแม่ยางโทน 332 346 678 226
  5 บ้านทรายมูล 339 388 727 233  
6 บ้านแม่ยางม่อน 284 328 612 212
  7 บ้านแม่ยางกวาว 175 190 365 108  
8 บ้านทรายทอง 255 273 528 179
  9 บ้านหนองอ่วน 185 220 405 130  
  รวม 2,253 2,587 4,840 1,648
 
  บริเวณพื้นที่ตำบลแม่ยางตาล จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 85 การประกอบอาชีพของประชาชนในตำบล ได้แก่ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าว ข้าวโพด ยาสูบ แตงโม พริก แตงกวาง และพืชผักสวนครัว ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายและบริโภค และการเลี้ยงสัตว์จำพวกโค สุกร ไก่ ฯลฯ อาชีพรองได้แก่ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป
  ส่วนมากเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่ราษฎร อาศัยอยู่ และเป็นพื้นที่ทำกินเป็นบางส่วน