หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
นายนิติ คำเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [ 15 ก.ย. 2564 ]ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [ 15 ก.ย. 2564 ]ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [ 15 ก.ย. 2564 ]ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอ่วน หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [ 15 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ภายในตำบลแม่ยางตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. พร้อมซ่อมแซมเทคอนกรีตผนังรางระบายน้ำ ซอย ๑ ซอย ๒ บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ยางตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงเมรุ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน อปพร.และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กนักเรียนจำนวน ๕ โรงเรียน สำหรับเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล สำหรับเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๔๓๒๓ แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๖ รายการ ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๙ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]ซื้อสารกำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาดในนาข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๔ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3