หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
...............................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-789-7935
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กนักเรียนจำนวน ๕ โรงเรียน เดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล สำหรับเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศพด.แม่ยางตาล รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พร.ถ. ๖๔-๐๐๑ จากสายบ้านดอนมูล ถึงสายบ้านแม่ยางโทน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ยางตาล โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถังน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างจัดทำตรายางจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อผ้าหมึก Printronix P๘๐๐๐ จำนวน ๑ ตลับ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.แม่ยางตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.แม่ยางตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างขุดรื้อบ่อขยะพร้อมฝังกลบเพื่อแก้ไขปัญหาไฟไหม้บ่อขยะและขยะมีปริมาณมาก จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำตรายางสำหรับประทับบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พร.ถ. ๖๔-๐๐๑ จากสายบ้านดอนมูล ถึงสายบ้านแม่ยางโทน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ยางตาล [ 21 ต.ค. 2564 ]ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พร.ถ. ๖๔-๐๐๑ จากสายบ้านดอนมูล ถึงสายบ้านแม่ยางโทน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ยางตาล [ 21 ต.ค. 2564 ]จ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ไฟจราจร ในพื้นที่ตำบลแม่ยางตาล จำนวน ๑๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างติดตั้งกระจกโค้งสแตนเลส ๓๒ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอ่วน หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5