หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
นายนิติ คำเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พร0023.5/ว3638 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.4/ว3639 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว310 แจ้งจัดทำหนังสือถอดบทเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ในการบริหารจัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ เอกสาร1 ]  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว309 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นคุ้มค่าให้ อปท. [ เอกสาร1 ]  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.5/ว308 แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.5/ว307 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือน มิถุนายน 2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว306 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว305 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี 2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว3627 ขอข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.2/ว3620 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.5/ว304 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 29 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว3615 ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนาบัตร สุราษฎร์ธานี  [ 29 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว3614 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562  [ 29 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว3613 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 2563  [ 29 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว3612 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 29 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว3599 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานด้สนกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน  [ 29 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว3598 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  [ 29 ก.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว3577 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 684