หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
 


นายนิเวช ยะวัน
กำนันตำบลแม่ยางตาล
 
 


นายชัยรัตน์ วงศ์สุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายบุญเล่ง สันป่าแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายเดชฤทธิ์ บังวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายจำรูญ พันเลิศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสมศักดิ์ กองหาญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายวชิรพงษ์ ดวงบุญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายนิธิพล สิงห์คาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายชัยพร พริบไหว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9