หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
...............................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


กำนันตำบลแม่ยางตาล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
 
 


นายชัยรัตน์ วงศ์สุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายบุญเล่ง สันป่าแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายเดชฤทธิ์ บังวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายสถิตย์ อารมณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายจำรูญ พันเลิศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสมศักดิ์ กองหาญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายวชิรพงษ์ ดวงบุญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายชัยพร พริบไหว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9