หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
นายนิติ คำเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
สมาชิกสภา
 


ด.ต.วิโรจน์ เมืองรัก
ประธานสภา
 


นายณรงค์ กองหาญ
รองประธานสภา


นายนิติ คำเขียว
เลขานุการสภา
 
 


นายบรรจบ สุทธิพันธ์
ส.อบต.ม.2


นายสถาพร พริบไหว
ส.อบต.ม.2


นายหาญ พริบไหว
ส.อบต.ม.3


นายจีระศักดิ์ ถิ่นจอม
ส.อบต.ม.4


นางธัญญา ปาละ
ส.อบต.ม.4


นางรัตติกร กลัดสมบูรณ์
ส.อบต.ม.5


นางภัรานิษฐ์ พันเอม
ส.อบต.ม.5


นายภิญโญ ยวงแก้ว
ส.อบต.ม.6


นายศักดิ์ดา วงศ์ตะวัน
ส.อบต.ม.6


นางสายทิพย์ ครกเงิน
ส.อบต.ม.7


นายกองคำ ใจคำ
ส.อบต. ม.7


นายวิโรจน์ วงค์ประเสริฐ
ส.อบต.ม.8


นางลำดวน ประเทศ
ส.อบต.ม.9


นายอุทัย ประดิษฐ์
ส.อบต.ม.9