หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-789-7935
 
ข่าวสาร
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 สิงหาคม 2566  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2566
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566  เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
4.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.2567 ของคณะกรรมการแปรญัตติ

ระเบียบวาระที่   5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)      
5.2 ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ)      
5.3 ญัตติเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕66 เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
5.4 ญัตติเห็นชอบรับมอบสิทธิดูแลพัสดุ รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลร้องเข็ม เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
5.5 ญัตติพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      พ.ศ.2566  เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
                                    
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2566 เวลา 12.09 น. โดย คุณ มลธิชา อุดปา

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X