หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-789-7935
 
ข่าวสาร
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 13 มิถุนายน 2566  
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล กำหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่   5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)          ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2566 เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
5.2 ญัตติพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      พ.ศ.2566  เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
5.3 ญัตติการพิจารณาเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
                                    
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 -ปัจจุบัน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2566 เวลา 12.18 น. โดย คุณ มลธิชา อุดปา

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/29

ลำดับภาพที่ 2/29

ลำดับภาพที่ 3/29

ลำดับภาพที่ 4/29

ลำดับภาพที่ 5/29

ลำดับภาพที่ 6/29

ลำดับภาพที่ 7/29

ลำดับภาพที่ 8/29

ลำดับภาพที่ 9/29

ลำดับภาพที่ 10/29

ลำดับภาพที่ 11/29

ลำดับภาพที่ 12/29

ลำดับภาพที่ 13/29

ลำดับภาพที่ 14/29

ลำดับภาพที่ 15/29

ลำดับภาพที่ 16/29

ลำดับภาพที่ 17/29

ลำดับภาพที่ 18/29

ลำดับภาพที่ 19/29

ลำดับภาพที่ 20/29

ลำดับภาพที่ 21/29

ลำดับภาพที่ 22/29

ลำดับภาพที่ 23/29

ลำดับภาพที่ 24/29

ลำดับภาพที่ 25/29

ลำดับภาพที่ 26/29

ลำดับภาพที่ 27/29

ลำดับภาพที่ 28/29

ลำดับภาพที่ 29/29
<<
>>
X