หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างสะพาน ม.3   1 ส.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนฯ   19 ก.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ม.3   8 ก.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบประปา ม.8   8 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.แม่ยางตาล   3 ก.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบงบการเงิน จาก สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   26 มิ.ย. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 มิ.ย. 2562 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างฐานพระพุทธรูป   11 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับถมที่ดิน อบต.แม่ยางตาล   17 พ.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้รับจ้างงานช่างโยธา   7 พ.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม   20 มี.ค. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม   20 มี.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ข้างบ้านนายวืสุทธิ กุณีย์) หมู่ที่ 9   12 มี.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   21 ก.พ. 2562 100
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23