หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
นายนิติ คำเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  18 มิ.ย. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน  18 มิ.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  18 มิ.ย. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563   31 มี.ค. 2564 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  30 มี.ค. 2564 175
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ที่ ๗๕/ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  8 มี.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ที่ ๔๙๗ /๒๕๖๓  30 ธ.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  27 พ.ย. 2563 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ที่ ๔๕๘ /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน  9 พ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  29 ต.ค. 2563 191
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  20 ต.ค. 2563 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  2 ต.ค. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติของ อบต.แม่ยางตาล  5 มิ.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563  1 มิ.ย. 2563 786
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563  30 มี.ค. 2563 212
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล  27 ม.ค. 2563 101
  (1)     2      3      4      5