หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.สอง   แก้ไขปัญหารางระบายน้ำอุดตัน   22 ส.ค. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.สอง   โครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด   22 ส.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.สอง   ประชุมคณะกรรมการฌาปนสถาน   22 ส.ค. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.สอง   ตรวจงานก่อสร้าง   22 ส.ค. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.สอง   โครงการเมืองแพร่เมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ Phrae Happy City   22 ส.ค. 2562 7
ข่าวกิจกรรม ทต.สอง   โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายทีมเผ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ   22 ส.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่คำมี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่คำมี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จั๊วะ   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คศล. พร้อมฝาปิด ม.3 (หน้าบ้านนายบุญเลิศ สุคนธะ ข้าง ถ.ทางหลวงท้องถิ่น พร.12-001) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่   22 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านถิ่น   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก   22 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้าง   22 ส.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านถิ่น   ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย   22 ส.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.นาพูน   ลงพื้นที่ออกสำรวจ\"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่1 หมวดที่ 3 วันที่ 22 ส.ค.62   22 ส.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านถิ่น   ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบล   22 ส.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1343/td>