หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
นายนิติ คำเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านปิน   ประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปิน(พ.ศ. 2561 - 2565)ชุมชนบ้านบนเหนือ   11 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ช่อแฮ   ประกาศ รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563   10 ก.ค. 2563 75
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งแค้ว   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ   10 ก.ค. 2563 11
ข่าวกิจกรรม อบต.เหมืองหม้อ   การส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563   10 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563   10 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แดนชุมพล   ประชาสัมพันธ์ กองคลัง งานพัฒนารายได้   10 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านปิน   ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563   10 ก.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งน้าว   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   10 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำชำ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล   10 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังหงส์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563   10 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังหงส์   ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2563   10 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังหงส์   ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   10 ก.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเวียง   เทศบาลตำบลบ้านเวียงประสานงานกับโครงการชลประทานแพร่รีบเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปา   10 ก.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่พุง      10 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังชิ้น   ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   10 ก.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,526