หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม จำนวน 2 โครงการ [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างไหล่ทาง ถนนสายแม่ยางตาล - แม่ยางฮ่อ หมู่ที่ 4 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ยางตาล-บ้านแม่ยางโทน ม.4 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 188  
 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 203  
 
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 202  
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 192  
 
  (1)