หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-789-7935
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 15 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 15 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต.(ฉบับที่3) [ 15 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 144  
 
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป_ป_ช_ชี้มูลความผิด [ 11 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตราฐานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูฯ [ 10 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 114  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 8 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร [ 8 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง [ 8 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 8 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 6 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
(1)