หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
...............................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
ข้อบัญญัติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 126  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล [ 7 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล [ 28 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 129  
 
ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท การเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ พ.ศ.2558 [ 16 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 812  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล [ 10 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 112  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล [ 4 ก.พ. 2558 ]  อ่าน : 98  
 
  (1)