หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
...............................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-789-7935
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศกำหนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพ.ศ. 2555 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานครูอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏฺิบัติงานครูอบต.ประจำปีงปม.พ.ศ.2565 ครั้งที่1 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิรผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำ 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการปชช.ชี้มูลความผิด [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2562 [ 6 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)พ.ศ.2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2