หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
 
 
  ด้านการคมนาคม
 
การเดินทางจากจังหวัดแพร่ไปยังตำบลแม่ยางตาล ด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 101 (ถนนยันตรกิจโกศล)
 
มีถนนลาดยางเป็นสายหลักเชื่อมผ่านบางหมู่บ้าน และถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
 
การติดต่อระหว่างหมู่บ้านอื่น ๆ ติดต่อไปสะดวกเพราะมีถนนเชื่อมกันหลายสายและบางสายเป็นถนนดินลูกรัง ซึ่งจะต้องสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไป ไม่มีการคมนาคมทางน้ำและทางอากาศ
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำห้วย จำนวน 2 สาย
    - ลำห้วยแม่ยางน้อย ซึ่งไหลผ่าน หมู่ 2,5,8 และหมู่ที่ 9
    - ลำห้วยแม่ยางหลวง ซึ่งไหลผ่าน หมู่ที่ 1,2,4,5,7
 
ลำเหมือง จำนวน 6 สาย
 
บึง หนองและอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 8 แห่ง
 
บ่อตื้น จำนวน 480 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 12 แห่ง
 
บ่อน้ำบาดาล จำนวน 24 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน 26 แห่ง