หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล

 
  (1)