หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
นายนิติ คำเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-548-169
 
บุคลากร
 


นายนิติ คำเขียว
ปลัด อบต. แม่ยางตาล
 
สำนักปลัด
 


นางษมาภร มาศธนวุฒิ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกฤษฎาชาญ เหมืองอุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพณิชญา วงศ์วาร
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวมลธิชา อุดปา
นักทรัพยากรบุคคล


นางพิมลกานต์ เทียนทอง
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอภิฤดี ประเทศ
เจ้าพนักงานธุรการ


จ.ส.อ.สอยดาว ขอนขะแจะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย