หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางตาล
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
...............................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-789-7935
 
บุคลากร
 


ตำแหน่งว่าง
ปลัด อบต. แม่ยางตาล
 
สำนักปลัด
 


นางษมาภร มาศธนวุฒิ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกฤษฎาชาญ เหมืองอุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพณิชญา วงศ์วาร
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวมลธิชา อุดปา
นักทรัพยากรบุคคล


นางพิมลกานต์ เทียนทอง
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวธนภรณ์ มะส่าห์
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวอภิฤดี ประเทศ
เจ้าพนักงานธุรการ


จ.ส.อ.สอยดาว ขอนขะแจะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสิริธัช นาจีน
พนักงานดับเพลิง


นางประนอม อินทรีเขียว
ผู้รับจ้างเหมาบริการ


นางแพรวพรรณ วิชัยธนารัตน์
ผู้รับจ้างเหมาบริการ


นางสาวนงนุช เงินมั่นคง
ผู้รับจ้างเหมาบริการ


นายศรัญยู หล้าโลก
ผู้รับจ้างเหมาบริการ


นายสิน วรรณสมพร
ผู้รับจ้างเหมาบริการ


นายจำเนียร มะโนรา
ผู้รับจ้างเหมาบริการ


นายสมบูรณ์ แขมน้อย
ผู้รับจ้างเหมาบริการ