หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล จังหวัดแพร่ ค่ะ
 
 
 


นายนิติ คำเขียว
ปลัด อบต. แม่ยางตาล
 
 


นางษมาภร มาศธนวุฒิ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายไกรสร ชลสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพณิชญา วงศ์วาร
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวมลธิชา อุดปา
นักทรัพยากรบุคคล


นางพิมลกานต์ เทียนทอง
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอภิฤดี ประเทศ
เจ้าพนักงานธุรการ


จ.ส.อ.สอยดาว ขอนขะแจะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย